04-6322325

גיאוטקסטיל בד בלתי ארוג


מחומרים PP ו-PES בעוביים ומשקלים שונים עפ”י מפרטים.

יישומים לגיאוטקסטיל GEOTEXTILE בלתי ארוג:

• מאגרי מים
• מטמנות אשפה
• הנדסה אזרחית
• הפרדה במבנים
• ניקוז
• הולכת גזים