04-6322325

גיאו-קונטיינרים


מבנים סגורים מחומר גיאוסינתטי חדיר (או בלתי-חדיר) בהם ניתן למקם אדמה, טיח, מלט, או לאחסן נוזלים.
הם משמשים לבקרת סחיפה, ייצוב שוליים, יצירת מכשולים מלאכותיים, הגנה מהצפה, וכו’.

רכיבי קבוצה זו הם:
גיאו-שקים
גיאו-מזרון Geomatress
גיאו-צינורות ו- .Geotubes

יישומים:
• בריכות נוי, מסלולי גולף
• בקרת סחיפה
• ייצוב שוליים
• יישומים מיוחדים
• הפרדת קרקע