04-6322325

סיבי בטון


סיב מבוסס פולימר שנוסף לתערובות הבטון לשימושים מגוונים:
• התכווצות וסדקים ביסודות
• שיפור התנגדות לקיפאון אש, הדף ושריטות
• חיזוק מגרשי חנייה ורמפות
• משמש כמיקרו-חיזוק כאשר מעורבב עם טיח יבש ומוצרים שעורבבו מראש.

הוספת סיבי MLF לתערובת בטון רטוב מומלצת עבור:
• בטון בשימוש עבור מגרשי חנייה ורמפות
• רצפות תלויות, חתיכות בסיס חלולות ומערכות בצורת מחסנית
• אלמנטים יצוקים מראש של מנהרות המשמשים כהגנה פאסיבית נגד אש
• טיח מבוסס מלט עבור תיקונים, עבודות גבס ודירוג.
• טיח וגבס לבידוד מבוססי מלט
• בטון המשמש בשלב טרום-יציקה וטרום הכנה
• יישומי בטון רטוב בהתזה
• בטון המושפע מלחץ תרמי
• בטון המשמש במערכות לשמירת מים (מאגרי מים, בריכות שחייה, מבני חוף)