04-6322325

מערכת גילוי דליפות


מערכת גילוי הדליפות מגלה כל ליקוי בגאוממבראנה לפני שיוכל לגרום נזק למתקן או לסביבה. הליקויים ממוקמים בדיוק, כל שניתן לתקן את הגאוממבראנה בצורה חסכונית ויעילה.
מתאים לכל סוגי האיטום נגד מים, הטמנת פסולת, ומבנים קבורים או תת-קרקעיים.

מפרט טכני:
המערכת מבוססת על מוליכות נמוכה של HDPE חשמלי.
האלקטרודות מותקנות מעל ומתחת לריפוד ומפיקות הפרש בפוטנציאל.
במקרה של דליפה, ההתנגדות החשמלית פוחתת כמעט עד אפס, מה שמתגלה בקופסת השליטה.
מיקום מדוייק של הליקוי בוצע ע”י מיקום האלקטרודות, כך שמתאפשר תיקון מהיר ולא יקר של האיטום נגד מים.